Pijn
Categorie├źn

Verbetering met APS!!!

* Pijnverlichting

* Afbraak van afvalstoffen

   en ontstekingen

* Verbetering van de

   bloedcirculatie

* Verbetering van de lymfe-

   drainage

* Verhoogde aanmaak van

   ATP met 500-800%

   (5-8  x meer energie)

   (ATP is de energiebron

    van de cel)

* Regeneratie van cel-en botweefsel

* Versterking van het

   immuunsysteem

* Spierontspanning

* Verhoging van de spierkracht

* Mobiliteitstoename

* Afname van zwellingen

* Wondherstel

* Beperking van weefselschade

* Controle over emotionele

   aspecten van pijn

* Stemmingsverbetering

* Verbetering slaappatroon

Wat is APS therapie?

Wat is APS?

 

APS Therapie is een Micro Electro Therapie (MET) die de lichaamseigen zenuwimpuls, de actiepotentiaal, nabootst. Deze therapie kan hele goede resultaten bewerkstelligen op het gebied van chronische en acute pijnbestrijding. De actiepotentiaal is een belangrijk signaal in het lichaam en vele processen in ons lichaam zijn afhankelijk van dit signaal. Het medische APS apparaat simuleert de natuurlijke actiepotentiaal zoals die bij ons allemaal voorkomt. Daarnaast door het stimuleren van weefsel met behulp van de APS prikkel wordt o.a. doorbloeding gestimuleerd en als reactie daarop maakt het lichaam noodzakelijke neurohormonen vrij. Normaal gesproken brengt een gezond lichaam voldoende zenuwimpulsen voort, bij o.a. ontstekingen en wonden is dit niet zo en wordt de impuls afgezwakt of geblokkeerd. APS bootst zenuwimpulsen na en uw lichaam krijgt zo de opdracht de pijnlijke plekken te genezen.

APS maakt in sterk verhoogde mate natuurlijke pijnstillers vrij en activeert het zelfgenezende vermogen van het lichaam door het te verhogen van de productie van ATP, zodat de pijn en de ontsteking van binnenuit worden bestreden.

ATP staat voor Adenosonetrifosfaat. Deze stof, ook wel de levensmolecule genoemd) zorgt voor het energie transport door het lichaam.Er wordt een verhoogde concentratie  ATP aangemaakt, namelijk 5 - 8x meer energie, waardoor u zich fitter zult voelen. Kortom, APS therapie is een electrische ontlading over het membraan van een neuron.

 

Acute pijn Pijn kan ineens optreden. Dit kan het gevolg zijn van een ontsteking, een blessure, een verwonding, een zwelling of om andere, soms onbekende redenen. Een combinatie van deze factoren kan ook de oorzaak zijn van pijn. Pijn is altijd een signaal van het lichaam dat er iets in het functioneren niet goed is. Een zeer effectief en snel middel is de behandeling met APS. De pijn neemt af, de zwelling wordt minder en de ontsteking verdwijnt. Dit maakt APS uniek.

 Chronische pijn APS is een goed werkende mogelijkheid voor de behandeling van chronische pijn. Wetenschappelijk is aangetoond dat de kwaliteit van het leven door de behandeling met A P S voor de meeste gebruikers aanzienlijk verbetert; de pijn verdwijnt, men kan beter bewegen en men voelt zich fitter. Bij langdurig aanhoudende en hevige pijn worden vaak allerlei pogingen gedaan om de dragelijkheid van de pijn te verlichten. Soms gebeurt dit d.m.v. hoge doseringen geneesmiddelen. Die kunnen dan weer hinderlijke, vaak ernstige bijwerkingen hebben, waardoor de nieren en de lever overbelast kunnen worden. Het grote voordeel van APS is dat er geen bijwerkingen zijn.

Blessures De pijn bij blessures is het gevolg van een spier- of peesbeschadiging. Behandeling met APS vermindert de pijn al na één tot drie korte behandelingen. Groot voordeel van APS is dat bij het opnieuw overbelasten van de blessure de pijn weer gevoeld kan worden. De grensbelasting van spier of gewricht blijft voelbaar, daardoor wordt meer ernstige en soms niet te herstellen schade voorkomen. Via elektrodeplakkers op de huid worden de zenuwen in de huid geprikkeld. De lichte stroompjes zijn tijdens de behandeling niet voelbaar. De boodschap kan op die manier naar het zenuwgestel gestuurd worden om de goede stoffen vrij te maken. Ook kunnen de stoffen direct vrijkomen op de plek van aandoening waar de elektroden zijn geplaatst. Deze stoffen zorgen voor pijndemping en ontstekingsremming op de juiste plaatsen.

  

Wat is een Actiepotentiaal?

 Een actiepotentiaal is een golf van elektrische ontlading over het membraan van een neuron. Actiepotentialen vormen een essentiële eigenschap van menselijk en dierlijk leven, maar komen ook voor in sommige planten. Ze maken het mogelijk om snel informatie te verzenden tussen verschillende weefsels. Met name het zenuwstelsel maakt uitvoerig gebruikt van actiepotentialen, om informatie tussen zenuwcellen onderling uit te wisselen, maar ook tussen zenuwcellen en andere delen van het lichaam, zoals spieren of klieren.

 

Wat is Adenosinetrifosfaat (ATP)?

 Adenosinetrifosfaat of ATP is een verbinding die in de celstofwisseling een sleutelrol vervult als drager van chemische energie. Het bestaat uit een adenosinemolecuul met het suikermolecuul ribose met 3 fosfaatgroepen. Naast Adenosinetrifosfaat bestaat er ook van de andere basen zo'n energiedragende variant (CTP, UTP, GTP, TTP) elke variant speelt in werkelijkheid bij specifieke reacties een rol. Om in energie te kunnen rekenen spreekt men meestal alleen over ATP als energiedrager.
Voor de meeste in de cellen spelende processen is energie nodig. ATP is zo'n energiedrager. De bindingen van de fosfaatgroepen van het molecuul zijn energierijk. De fosfaten zijn aan elkaar gebonden met anhydride-bindingen. Bij splitsing in fosfaat en adenosinedifosfaat (ADP) komt chemische energie vrij, deze reactie loopt af over het enzym adenosinedehydrogenase. Bij deze reactie komt 30 kJ/mol energie vrij. Adenosinedifosfaat kan door nog een fosfaatgroep af te splitsen verder omgezet worden naar adenosinemonofosfaat (AMP), waarbij wederom 30 kJ/mol vrijkomt.
De energie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor synthese van organische moleculen of transport van stoffen over het celmembraan.
AMP en ADP worden geregenereerd om opnieuw te dienen als energiedrager. Hiertoe worden fosfaatgroepen gebonden aan AMP of ADP. Dit wordt in de oxidatieve fosforylering gedaan door het enzym ATP synthase. Daarbij wordt energie gebruikt die is opgeslagen in de vorm van een protonengradiënt tussen het dubbele membraan van het mitochondrion. Deze gradiënt is op zijn beurt afkomstig van NADH en FADH2 uit de glycolyse, citroenzuurcyclus en beta-oxidatie. Bij dieren en mensen wordt ATP gemaakt in het mitochondrion, bij planten daarnaast ook in het chloroplast met behulp van zonne-energie.

 

Dr. Prof. Bernard

Copyright: Pijntherapie Radjkoemar

Geregistreerd bij:

Beroepsvereniging voor APS Therapie

         &

 Stichting Ter Bevordering

van de Algemene Geneeskunde

Contra indicaties

Het medische apparaat mag NIET toegepast worden bij:

 - Personen met elektrische

    implantaten (pacemaker, enz)

- Personen die lijden aan epilepsie

- Personen die lijden aan kanker

- Kinderen beneden de leeftijd waarop

   zij kunen aangeven wat zij voelen

- Zwangerschap

- Personen met recentelijk hersen- of

   hartinfarct of acute trombose

   (binnen 3 maanden)

 

APS behandeling maximaal 32 minuten per dag

ADVIES is om binnen 2 á 3 weken circa

6 behandelingen te ondergaan zodat er

een verbeterde aanmaak van neuro-

transmitters en natuurlijke pijnstillers

gemaakt kan worden.

 

Na de behandeling Er komen door

de behandeling met APS veel afvalstoffen

vrij in het lichaam, deze afvalstoffen

verlaten ons lichaam voornamelijk via de

urine. Het is daarom belangrijk om met

name na de behandeling ruim voldoende

water (1,5 - 2 liter) te drinken om de

afvalstoffen af te kunnen voeren. Als

de klachten afnemen, pas dan op dat u

niet teveel ineens gaat doen. Het lichaam

heeft tijd nodig om zich aan de positieve

verandering aan te passen.

* Het gebruik van alcohol heeft een nadelige invloed

   op de APS behandelingen.